חיפוש טיול למעלה

אותנטיקו מחוייבת לכללי אמון הציבור

אותנטיקו מחוייבת לפעול בהגינות מול ציבור הצרכנים והינה בעלת תו אמון הציבור

תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים. תו ארגון הציבור הוא הצהרה של העסק כלפי הציבור כי הוא מחויב לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי הוא נתון להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים (בתשלום) וכי הוא מתחייב לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותו וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיו. לקוחות אשר טיפול העסק בהם אינו לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור. כללי אמון הציבור מתמקדים באמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות המידע, שירות נאות ואחריות למוצר, כיבוד החוק, הגינות בעריכת חוזים וקיומם ושמירה על פרטיות. בשלב המועמדות לקבלת התו, אותנטיקו עברה בדיקה מקיפה ובקרה של כל הממשקים הצרכניים, מוקדו והוטמעו כללי אמון הציבור המבטיחים לצרכנים כי ההתקשרות עם אותנטיקו הינה אמינה ובטוחה. אותנטיקו נמצאת בבקרה שוטפת של ארגון אמון הציבור, ופועלת לשיפור מתמיד של ההגינות והשירות לציבור לקוחותיה. אמון הציבור הינו ארגון לתועלת הציבור ללא מטרות רווח ושלצידו מועצה ציבורית עם אנשי ציבור מהשורה הראשונה. הארגון נותן מענה לקידום תרבות הצריכה בישראל ומנחיל כללים המבוססים על הגינות ויושרה, שיתרמו לרווחת הצרכנים ובתי העסק ההגונים כאחד, כמקובל במדינות המתקדמות בעולם. כללי אמון הציבור:

  1. הכלל הראשון: אמת והגינות בפרסום – העסק ישמור על הגינות בפרסום.
  2. הכלל השני: גילוי נאות ושקיפות המידע -העסק יספק את המידע המלא החיוני לצרכן לפני ביצוע העסקה.
  3. הכלל השלישי: שירות נאות – עסק יבטיח מתן שירות ראוי, גם לאחר השלמת העסקה. חובתו של נותן שירות לפרסם את המדדים שקבע לשירות.
  4. הכלל הרביעי: כיבוד החוק – תנאי הכרחי להגינות הוא כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק.
  5. הכלל החמישי: הגינות בעריכת חוזים ובקיומם – חוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי חייבים להיערך באופן הגון, תוך שמירת זכויות הצרכן. התחייבויות, חוזים וסיכומים יש לקיים, גם אם סוכמו בעל פה.
  6. הכלל השישי: שמירה על פרטיות – המידע האישי שייך לצרכן. עסקים האוספים ומנהלים מידע באופן ממוחשב חייבים לשמור עליו מפני חשיפה ושימוש לרעה.

לפניה ישירה לארגון אמון הציבור: www.emun.org

אותנטיקו מחוייבת לכללי אמון הציבור